Het project gaf de groep de kans om soul mates uit heel Europa te leren kennen, bij wie ze echt zichzelf konden zijn. Anneleen (30)

Wil je als jongere je grenzen verleggen?
Werk je met jongeren en zoek je nieuwe bagage voor jouw projecten of organisatie?

Youth in Action biedt je de centen en ondersteuning om een internationaal project uit de grond te stampen. De focus ligt op samenwerking met landen uit Europa en de Europese buurregio’s. Ontdek wat er mogelijk is op deze website!

Heb je een idee maar weet je niet of het in aanmerking komt voor subsidies?
Geef ons dan een seintje.

Nieuws

Wil je meer weten over de centen en ondersteuning voor jouw internationaal projectidee?
Kom naar een info- en vormingsdag.

Door het grote aantal aanvragen heeft de Evaluatiecommissie het budget voor 2016 voor mobiliteit van jeugdwerkers al volledig toegekend na de eerste aanvraagronde. Lees meer.

Europa wil in 2016 nog meer inzetten op het betrekken van jongeren met minder kansen, waaronder vluchtelingen.
Lees meer over de Youth in Action prioriteiten van 2016.

Landen

Met deze landen kan je via Youth in Action samenwerken.

Deadlines

Wil je een subsidieaanvraag indienen? Hou rekening met de deadlines.

Totaalbudget 2016

2445718
1131708

Lees meer over de centen bij de verschillende mogelijkheden